Ventilatie

Vroeger zorgde kieren, spleten, onvoldoende isolatie in gebouwen voor tocht en zo een natuurlijke vorm van ventilatie.
Nu wordt uw woning, kantoor, ... steeds beter geïsoleerd. Zo wordt er geen kostbare energie verspild.
Maar hierdoor kan de luchtkwaliteit afnemen.

Waarom ventileren?

  • mensen verbruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide en waterdamp uit,
  • het dagelijks leven produceert veel vocht:
    denk maar aan koken, wassen, douchen, ...
  • schadelijke stoffen in de lucht blijven binnen hangen.

Ventilatie houdt de lucht binnen gezond.
Het korte videofilmpje op de website www.binnenklimaat.be vertelt u waarom dat zo is.

Hoe ventileren

Om geen energie kostbare te verspillen zijn verschillende systemen op de markt die toelaten om gecontroleerd te ventileren.

Het principe van ventilatie is relatief eenvoudig: voer verse lucht aan en voer de vervuilde binnenlucht af.
Uiteraard komt er meer bij kijken. De luchtstromen zijn belangrijk, er moet rekening gehouden worden met droge en natte ruimtes, ...

Dankzij de verschillende systemen is het mogelijk uw woning of kantoor te ventileren zonder een groot energieverlies.

  • Systeem C: natuurlijke aanvoer met mechanische afvoer
  • Systeem D: zowel toevoer als afvoer van de lucht gebeurt mechanisch

JM Airconditioning © 2008 - alle rechten voorbehouden.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, animaties, scripts en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
JM Airconditioning geeft u echter de toelating om de vermelde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijke doeleinden worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door JM Airconditioning.